InformacjaKredytowa.pl

Raport z wykonanego sprawdzenia

Numer raportu:dcd48ddd-3b3d-4148-8a07-2b97c354bbdd

Raport wygenerowany dla: VERIFICATORS SP. Z O.O. przez www User z dnia: 2018-10-10 10:53:07( 101.145)

 • Podsumowanie
 • Alerty (3)
 • Płatności
 • Informacje dodatkowe
 • VAT
 • AML
 • REGON
 • KRS
 • KRS - Dział 4
 • Odpis Aktualny
 • Dane finansowe
 • Zdjęcia dokumentów
 • Rejestr zapytań
Metryczka
Nazwa/Nazwisko i imię M.P.T.TRADE SP.Z O.O.
Kryterium NIP: 1132504353
Data sprawdzenia 2018-10-10 10:53:07
Nr referencyjny
Profil CompleX Report-sprawdzenie firmy w bazach
Użytkownik www User
ID DCD48DDD-3B3D-4148-8A07-2B97C354BBDD( 101 .145)
Status realizacji Wykonany
Podsumowanie źródeł
Kwoty zobowiązania
przeterminowanego
Informacje dodatkowe Wnioski kredytowe Dokumenty zastrzeżone Raporty Alerty
Źródło Status Kryterium Liczba Niespłacone Zobowiązania Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba
KRSBaza KRS IK Wystąpiło alertów: 3 Są informacje NIP 0 0 0 0 1 3
Informacje techniczne
Data realizacji: 2018-10-10 10:53:36 
Numer zapytania: Data realizacji: 2018-10-10 10:53:36 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

CEIDG_REPBaza CEIDG - Replika Brak informacji NIP 0 0 0 0 0 0
Informacje techniczne
Numer zapytania: 3B82E2C7-D852-4A58-8F1B-8995182C1E54
Data realizacji: 2018-10-10T10:53:38.473 
Numer zapytania: 3B82E2C7-D852-4A58-8F1B-8995182C1E54 Data realizacji: 2018-10-10T10:53:38.473 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

REGONBaza REGON Są informacje NIP 0 0 0 0 1 0
Informacje techniczne
Numer zapytania: 48256A8C-42B4-4FBB-A76B-72D862F1A247
Data realizacji: 2018-10-10 10:53:10 
Numer zapytania: 48256A8C-42B4-4FBB-A76B-72D862F1A247 Data realizacji: 2018-10-10 10:53:10 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

VATStatus VAT Są informacje NIP 0 2 0 0 0 0
Informacje techniczne
Data realizacji: 2018-10-10 10:53:19 
Numer zapytania: Data realizacji: 2018-10-10 10:53:19 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

OIUOgólnopolski Informator Upadłości i Restrukturyzacji - Coface Brak informacji NIP 0 0 0 0 0 0
Informacje techniczne
Numer zapytania: 24681DFE-8DCC-4BD6-ACAB-338B5A362947
Data realizacji: 2018-10-10T10:53:13.410 
Numer zapytania: 24681DFE-8DCC-4BD6-ACAB-338B5A362947 Data realizacji: 2018-10-10T10:53:13.410 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

OstrzezeniaKNFBaza OstrzezeniaKNF IK Brak informacji NIP 0 0 0 0 0 0
Informacje techniczne
Numer zapytania: F9A6EABC-BFFA-400D-A938-A0AABE217F85
Data realizacji: 2018-10-10T10:53:13.830 
Numer zapytania: F9A6EABC-BFFA-400D-A938-A0AABE217F85 Data realizacji: 2018-10-10T10:53:13.830 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

DotacjeEUBaza DotacjeEU IK Brak informacji NIP 0 0 0 0 0 0
Informacje techniczne
Numer zapytania: 8CDAA824-2159-4B63-9597-F8FE3DCE5680
Data realizacji: 2018-10-10T10:53:13.137 
Numer zapytania: 8CDAA824-2159-4B63-9597-F8FE3DCE5680 Data realizacji: 2018-10-10T10:53:13.137 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

RejestrZapytanIKRejestr Zapytań IK Są informacje NIP 0 1 0 0 0 0
Informacje techniczne
Numer zapytania: E515CC85-143A-46EA-96D0-33D3883E133F
Data realizacji: 2018-10-10T10:53:13.753 
Numer zapytania: E515CC85-143A-46EA-96D0-33D3883E133F Data realizacji: 2018-10-10T10:53:13.753 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

AMLAnti-Money Laundering - działania przeciwko praniu pieniędzy Brak informacji NIP 0 0 0 0 0 0
Informacje techniczne
Numer zapytania: 1D979D54-4157-4CCA-BBF9-9CE32FE3C98F
Data realizacji: 2018-10-10T10:53:15.300 
Numer zapytania: 1D979D54-4157-4CCA-BBF9-9CE32FE3C98F Data realizacji: 2018-10-10T10:53:15.300 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

BGWBaza Giełd Wierzytelności Są informacje NIP 1 6.822,24 PLN
0 0 0 0 0
Informacje techniczne
Numer zapytania: 87FB587C-2360-4D09-B87C-7E79C3D1EF13
Data realizacji: 2018-10-10T10:53:14.060 
Numer zapytania: 87FB587C-2360-4D09-B87C-7E79C3D1EF13 Data realizacji: 2018-10-10T10:53:14.060 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

Dlugi.infoDlugi.info Baza Produkcyjna Są informacje NIP 2 8.801,87 PLN
0 0 0 0 0
Informacje techniczne
Data realizacji: 2018-10-10 10:53:26 
Numer zapytania: Data realizacji: 2018-10-10 10:53:26 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

InfoMonitorWSInfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Są informacje
Usunięto
UoUIG
Informacje negatywne
Zgodnie z artykułem 26 u. 1 Ustawy o Udostępnianiu Informacji Gospodarczej i Wymianie Danych Gospodarczych informacje uzyskane z biura informacji gospodarczej muszą zostać usunięte po 90 dniach. System Gate-To-Information usunął automatycznie uzyskane informacje w dniu 2019-01-07 01:36:31.
Informacje dodatkowe
Zgodnie z artykułem 26 u. 1 Ustawy o Udostępnianiu Informacji Gospodarczej i Wymianie Danych Gospodarczych informacje uzyskane z biura informacji gospodarczej muszą zostać usunięte po 90 dniach. System Gate-To-Information usunął automatycznie uzyskane informacje w dniu 2019-01-07 01:36:31.
Archiwum (2018-10-09)
NIP
Informacje techniczne
Numer zapytania: 24584011318469610000860801133297
Data realizacji: 2018-10-10T10:53:07.077 
Numer zapytania: 24584011318469610000860801133297 Data realizacji: 2018-10-10T10:53:07.077 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

Zgodnie z artykułem 26 u. 1 Ustawy o Udostępnianiu Informacji Gospodarczej i Wymianie Danych Gospodarczych informacje uzyskane z biura informacji gospodarczej muszą zostać usunięte po 90 dniach. System Gate-To-Information usunął automatycznie uzyskane informacje w dniu 2019-01-07 01:36:31.
ERIF BIGRejestr Dłużników ERIF BIG S.A. Są informacje
Usunięto
UoUIG
Informacje negatywne
Zgodnie z artykułem 26 u. 1 Ustawy o Udostępnianiu Informacji Gospodarczej i Wymianie Danych Gospodarczych informacje uzyskane z biura informacji gospodarczej muszą zostać usunięte po 90 dniach. System Gate-To-Information usunął automatycznie uzyskane informacje w dniu 2019-01-07 01:36:32.

Archiwum (2018-10-09)
NIP
Informacje techniczne
Numer zapytania: 85506353
Data realizacji: 2018-10-10T10:53:07.077 
Numer zapytania: 85506353 Data realizacji: 2018-10-10T10:53:07.077 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

Zgodnie z artykułem 26 u. 1 Ustawy o Udostępnianiu Informacji Gospodarczej i Wymianie Danych Gospodarczych informacje uzyskane z biura informacji gospodarczej muszą zostać usunięte po 90 dniach. System Gate-To-Information usunął automatycznie uzyskane informacje w dniu 2019-01-07 01:36:32.
Info VeritiInfoVeriti Są informacje NIP 0 0 0 0 1 0
Informacje techniczne
Data realizacji: 2018-10-10 10:53:15 
Numer zapytania: Data realizacji: 2018-10-10 10:53:15 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

KRS-Dzial4KRS - Dział 4 - informacja o zaległościach, zabezpieczeniu majątku i umorzonych Są informacje 2 4.329.857,00 PLN
4.329.857,00 PLN
6 0 0 0 0
Informacje techniczne
Numer zapytania: 0F48866E-A60B-4F8A-A5E2-04D833119053
Data realizacji: 2018-10-10T11:05:11.640 
Numer zapytania: 0F48866E-A60B-4F8A-A5E2-04D833119053 Data realizacji: 2018-10-10T11:05:11.640 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

Razem 5 4.345.481,11 PLN
4.329.857,00 PLN
9 0 0 3 3
Dane finansowe
Sprawozdania finansowe za lata 2008, 2007, 2006, 2005,
Analiza wskaźnikowa za lata 2008, 2007, 2006, 2005,
Analiza branżowa za lata Nie znaleziono analiz branżowych
Informacje o upadłości
Informacje o upadłości Nie znaleziono
Informacje z Rejestr zapytań IK
Informacje z Rejestr zapytań IK Znaleziono: 1
KRS - Liczba alertów: (3)
     Adresy wielokrotne  10  Brak ostrzeżeń Liczba innych podmiotów pod adresem: 1
Ostrzeżenie gdy liczba innych podmiotów KRS pod adresem badanego podmiotu jest równa lub większa podanej liczbie.
     Zmiana adresu w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2009-09-03
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
     Zmiana zarządu w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2017-04-04
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
     Zmiana właściciela w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2011-02-28
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
     Zmiana nadzoru w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
     Zmiana w przekształceniach w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
     Zdarzenia prawne w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
     Zarząd 1-osobowy  Brak ostrzeżeń Liczba osób w zarządzie: 2
Ostrzeżenie gdy aktualny zarząd jest 1-osobowy.
     Właściciel 1-osobowy  Ostrzeżenie !!! Liczba właścicieli: 1
Ostrzeżenie gdy aktualnie tylko jedna osoba jest właścicielem.
     Młody zarząd  30  lat Brak ostrzeżeń Liczba młodych osób w zarządzie: 0
Ostrzeżenie gdy aktualnie przynajmniej jeden członek zarządu, prokurent lub pełnomocnik jest w wieku poniżej [podana liczba] lat.
     Młody właściciel  30  lat Brak ostrzeżeń Liczba młodych właścicieli: 0
Ostrzeżenie gdy aktualnie przynajmniej jeden właściciel jest w wieku poniżej [podana liczba] lat.
     Nieaktywny podmiot  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: 
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny.
     Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 2004-09-24
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
     Obcokrajowiec w zarządzie  Brak ostrzeżeń Liczba obcokrajowców w zarządzie: 0
Ostrzeżenie gdy w zarządzie jest min. [podana liczba] osób bez Pesel/KRS.
     Obcokrajowiec wśród właścicieli  Brak ostrzeżeń Liczba obcokrajowców wśród właścicieli: 0
Ostrzeżenie gdy wśród właścicieli jest min. [podana liczba] osób bez Pesel/KRS.
     Firma wśród właścicieli  Brak ostrzeżeń Liczba firm wśród właścicieli: 0
Ostrzeżenie gdy wśród właścicieli jest min. [podana liczba] firm.
     Ten sam członek zarządu i właściciel  Ostrzeżenie !!! Liczba tych samych osób w zarządzie i wśród właścicieli: 1
Ostrzeżenie gdy w zarządzie i wśród właścicieli jest min. [podana liczba] tych samych osób.
     Nieustalony udziałowiec Sp. z o.o.  4  % Brak ostrzeżeń Łączny udział nieustalonych właścicieli: 0.00%
Ostrzeżenie gdy w Sp. z o.o. łączny udział nieustalonych właścicieli jest większy niż [podana liczba całkowita] %.
     Niski kapitał  5000  Złoty Brak ostrzeżeń Wartość kapitału: 500000.00
Ostrzeżenie gdy kapitał w Sp. z o.o. jest mniejszy lub równy [podana liczba] PLN.
     Adresy wirtualne - własne  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych adresów: brak danych w adresach własnych
Czy adres podmiotu występuje na własnej liście adresów wirtualnych.
     Adresy wirtualne - grupa branżowa  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych dostawców - adresów: brak uprawnień do grupy
Czy adres podmiotu występuje na branżowej liście adresów wirtualnych. Pominięte są własne wpisy.
     Powiązania osobowo-firmowe  25  Brak ostrzeżeń Liczba powiązanych podmiotów z osobami/firmami związanymi z badanym podmiotem: 0
Ostrzeżenie gdy liczba podmiotów powiązanych >= [podana liczba całkowita].
     Zmiana wszystkich członków zarządu  180  dni Brak ostrzeżeń  
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
     Zmiana wszystkich właścicieli  180  dni Brak ostrzeżeń  
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
     Zmiana podstawowego PKD  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
     Obniżenie kapitału  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
Niezgodny numer wpisu: Odpis aktualny v. MSiG  --- ---
Ostrzeżenie gdy w odpisie aktualnym jest więcej wpisów niż w MSiG.


CEIDG - Liczba alertów: (0)
     Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
     Nieaktywny podmiot  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: -
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny.
     Wznowiona działalność  180  dni Brak ostrzeżeń Data wznowienia: 
Ostrzeżenie gdy podmiot wznowił działalność w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
     Zmiana adresu w CEIDG  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
     Zmiana podstawowego PKD  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.


REGON - Liczba alertów: (0)
     Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 2004-08-03
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
     Nieaktywny podmiot  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: -
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny.
     Adresy wirtualne - własne  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych adresów: brak danych w adresach własnych
Czy adres podmiotu występuje na własnej liście adresów wirtualnych.
     Adresy wirtualne - grupa branżowa  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych dostawców - adresów: brak uprawnień do grupy
Czy adres podmiotu występuje na branżowej liście adresów wirtualnych. Pominięte są własne wpisy.
     Wznowiona działalność  180  dni Brak ostrzeżeń Data wznowienia: 
Ostrzeżenie gdy podmiot wznowił działalność w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
     Zmiana w bazie Regon  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2018-03-23
Ostrzeżenie gdy nastąpiła zmiana w okresie ostatnich [podana liczba] dni.


Legenda:
Ostrzeżenie
Brak ostrzeżeń
Alert nieaktywny
INFORMACJE O PRZETERMINOWANYCH ZOBOWIĄZANIACH
Złoty / dni Analiza wartościowa* Analiza ilościowa**
Od Do 1-30 31-90 91-180 181-365 > 366 nieznane 1-30 31-90 91-180 181-365 > 366 nieznane
1 1000 - - - - - - - - - - - -
1001 5000 - - - - 2.326,86 - - - - - 1 -
5001 10000 - - - - 6.475,01 6.822,24 - - - - 1 1
10001 25000 - - - - - - - - - - - -
> 25001 - - - - - 4.329.857,00 - - - - - 2
Podsumowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 8.801,87 4.336.679,24 0 0 0 0 2 3
Łączna kwota: 4.345.481,11 Łącznie zobowiązań: 5
OBJAŚNIENIA
 • * Kwoty zobowiązań znajdujące się w określonych przedziałach wysokości długu, powstałe w określonych przedziałach czasu
 • ** Ilość zobowiązań znajdujących się w określonych przedziałach wysokości długu powstałe w określonych przedziałach czasu
 • *** Zobowiązania w walutach obcych przeliczono na PLN według tabeli kursów NBP z dnia wykonania raportu
 • "nieznane"termin wymagalności nieznany
Informacje negatywneZobacz zobowiązaniaŁącznie zobowiązań:5
Lp. Źródło Tytuł Data płatności Data wezwania Kwota niespłacona Wysokość zobowiązania Waluta Szczegóły
1. BGW Nakaz zapłaty   ----- ----- 6.822,24 ----- PLN Szczegóły
Dłużnik Wierzyciel
Nazwa M.P.T. Trade Sp. z o.o.
Pełna nazwa
NIP 1132504353
REGON
KRS
EKD
Inny identyfikator (OIN)
TIN
Imię
Nazwisko
PESEL
Obywatelstwo
Data urodzenia
Dokument
Adres
Toruń, 87-100
Branża
Rejestr
Numer rejestrowy
Informacje o wierzytelności
Giełda NOMEN POLSKA Sp. z o.o. (http://www.nomenpolska.pl)
Data informacji 2018-10-04
Brak
2. Dlugi.info ----- 2013-05-15 ----- 6.475,01 ----- PLN Szczegóły
Dłużnik Wierzyciel
Nazwa
Pełna nazwa M.P.T. TRADE Sp. z o.o.
NIP 1132504353
REGON
KRS
EKD
Inny identyfikator (OIN)
TIN
Imię
Nazwisko
PESEL
Obywatelstwo
Data urodzenia
Dokument
Adres
ul. Spółdzielcza 6
87-100 Toruń
Branża
Rejestr
Numer rejestrowy
Informacje o wierzytelności
Cena 6475,01
Data aktualizacji 2017-04-12
Brak
3. Dlugi.info 3003  2011-02-03 ----- 2.326,86 ----- PLN Szczegóły
Dłużnik Wierzyciel
Nazwa
Pełna nazwa M.P.T. TRADE Sp. z o.o.
NIP 1132504353
REGON
KRS
EKD
Inny identyfikator (OIN)
TIN
Imię
Nazwisko
PESEL
Obywatelstwo
Data urodzenia
Dokument
Adres
ul. Spółdzielcza 6
87-100 Toruń
Branża
Rejestr
Numer rejestrowy
Informacje o wierzytelności
Cena 2326,86
Data aktualizacji 2012-06-06
Brak
4. KRS-Dzial4 PODATKOWA  ----- ----- 3.322.670,00 3.322.670,00 PLN Szczegóły
Dłużnik Wierzyciel
Nazwa NACZELNIKA KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BYDGOSZCZY, 11.02.2016, SM5/1/16
Pełna nazwa
NIP
REGON
KRS
EKD
Inny identyfikator (OIN)
TIN
Imię
Nazwisko
PESEL
Obywatelstwo
Data urodzenia
Dokument
Adres
Branża
Rejestr
Numer rejestrowy
Informacje o wierzytelności
Data informacji 2018-10-10
Uwagi Informacja o zakończeniu egzekucji: UMORZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Z UWAGI NA BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI, NA PODSTAWIE ART. 59 § 2 USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI., 30.06.2016
5. KRS-Dzial4 PODATKOWA  ----- ----- 1.007.187,00 1.007.187,00 PLN Szczegóły
Dłużnik Wierzyciel
Nazwa NACZELNIKA KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BYDGOSZCZY, 11.02.2016, SM5/2/16
Pełna nazwa
NIP
REGON
KRS
EKD
Inny identyfikator (OIN)
TIN
Imię
Nazwisko
PESEL
Obywatelstwo
Data urodzenia
Dokument
Adres
Branża
Rejestr
Numer rejestrowy
Informacje o wierzytelności
Data informacji 2018-10-10
Uwagi Informacja o zakończeniu egzekucji: UMORZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Z UWAGI NA BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI, NA PODSTAWIE ART. 59 § 2 USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI., 30.06.2016
RejestrZapytanIK  - IK Rejestr Zapytań (NIP)
Data 2018-10-10 10:53:13
Informacja Było: 46 zapytań o podmiot o NIP:1132504353 . w tym: 46 dla zadanych ograniczeń.
NIP 1132504353
KRS-Dzial4  - KRS-Dzial4
Data 2018-10-10
Informacja Znaleziono: 6 informacji w Dziale 4 KRS
VAT  - VAT-PL (NIP)
Data 2018-10-10
Informacja Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
Opis źródła Dane pochodzą z serwisu Portal Podatkowy prowadzonego przez Ministestwo Finansów - https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/
Numer identyfikacyjny 1132504353
Podgląd
VAT  - VAT-KAS-WYKREŚLENIA (NIP)
Data 2018-10-10
Informacja W wykazie nie odszukano podmiotu według wskazanych kryteriów
Opis źródła Dane pochodzą z serwisu Krajowa Administracja Skarbowa prowadzonego przez Ministestwo Finansów - https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/wykaz-podmiotow-niezarejestrowanych-oraz-wykreslonych-i-przywroconych-do-rejestru-vat
Numer identyfikacyjny 1132504353
VAT  - VAT-KAS-PRZYWRÓCENIA (NIP)
Data 2018-10-10
Informacja W wykazie nie odszukano podmiotu według wskazanych kryteriów
Opis źródła Dane pochodzą z serwisu Krajowa Administracja Skarbowa prowadzonego przez Ministestwo Finansów - https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/wykaz-podmiotow-niezarejestrowanych-oraz-wykreslonych-i-przywroconych-do-rejestru-vat
Numer identyfikacyjny 1132504353
VAT  - VAT-EU (NIP)
Data 2018-10-10
Informacja Numer VAT nieaktywny
 • Przeszukane Listy
SanctionEU
Nazwa Lista sankcyjna EU
WWW https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf#!/files
Data listy 2018-10-05
Przeszukano Tak
Ostrzeżenia 0
SDN
Nazwa US Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
WWW https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdn.xml
Data listy 2018-10-04
Przeszukano Tak
Ostrzeżenia 0
CLOFS
Nazwa CONSOLIDATED LIST OF FINANCIAL SANCTIONS TARGETS IN THE UK
WWW http://hmt-sanctions.s3.amazonaws.com/sanctionsconlist.htm
Data listy 2018-10-09
Przeszukano Tak
Ostrzeżenia 0
FSEPLC
Nazwa FsePlcConsolidatedList
WWW https://www.treasury.gov/ofac/downloads/consolidated/consolidated.xml
Data listy 2018-08-15
Przeszukano Tak
Ostrzeżenia 0
ONZ
Nazwa Consolidated United Nations Security Council Sanctions List
WWW https://scsanctions.un.org/resources/xml/en/consolidated.xml
Data listy 2018-10-09
Przeszukano Tak
Ostrzeżenia 0
Dane z zapytania
Dane podstawowe
Regon 01578848500000
Nazwa M.P.T. TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat m. Toruń
Gmina M. Toruń
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Ulica ul. Spółdzielcza
Dane - osoba prawna
01578848500000
NIP 1132504353
Nazwa M.P.T. TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nazwa skrócona M.P.T.TRADE SP.Z O.O.
Numer w rejestrze ewidencji 0000218070
Data powstania 2004-08-03
Data rozpoczęcia działalności 2004-09-01
Data wpisu do rejestru ewidencji 2004-09-24
Data wpisu do regon
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Data zaistnienia zmiany 2018-03-23
Data zakończenia działalności
Data wykreślenia z REGON
Telefon 667092407
Adres
Siedziby Korespondencyjny
Kraj POLSKA
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat m. Toruń
Gmina M. Toruń
Miejscowość Toruń
Poczta Toruń
Ulica ul. Spółdzielcza
Numer 6
Podstawowa forma prawna OSOBA PRAWNA
Szczególna forma prawna SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (117)
Forma finansowania JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rodzaj rejestru ewidencji REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
Liczba jednostek lokalnych 0
PKD
4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
 • Podsumowanie KRS
 • Dane Podmiotu
 • Siedziba i adres
 • Umowa
 • Dane dodatkowe
 • Wspólnicy
 • Kapitał
 • Reprezentacja
 • Prokurenci
 • Przedmiot działalności
 • Wzmianki
 • Relacje
 • Relacje - wykresy
 • Relacje w...
 • Relacje w... - wykresy
 • Graf
 • Struktura kapitałowa
 • Beneficjent rzeczywisty I
Nazwa : M.P .T. TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS : 0000218070  (   NIP: 1132504353 Regon: 015788485  
 Informacja z GUS/Regon 
)
Sąd : SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Data rejestracji : 24.09.2004
Ostatni wpis
Status podmiotu : Aktywny podmiot
Numer Wpisu : 19
Data : 04.04.2017
Sygnatura : TO.VII NS-REJ.KRS/4012/17/429
Dział 1 Dział 1 2 Dział 2 3 Dział 3 4         Dział 4 nie jest publikowany w MSiG - pobrano pdf 5 Dział 5 6 Dział 6 InneInne
Rubryka 1 Dane Podmiotu 2 Siedziba i adres 3 Oddziały 4 Umowa 5 Dane dodatkowe 6 Sposób powstania 7 Wspólnicy 8 Kapitał 9 Nie występuje dla tej formy prawnej 10 Nie występuje dla tej formy prawnej 11 Nie występuje dla tej formy prawnej 1 Reprezentacja 2 Nadzór 3 Prokurenci 4 Nie występuje dla tej formy prawnej 1 Przedmiot działalności 2 Wzmianki 3 Wzmianki - grupa kapitałowa 4 Działalność OPP 1 Zaległości: - znaleziono informacje 2 Wierzytelności: - nie znaleziono 3 Zabezpieczenie majątku: - znaleziono informacje 4 Umorzenie egzekucji: - znaleziono informacje 1 Kurator 1 Likwidacja 2 Rozwiązanie / Unieważnienie 3 Nie występuje dla tej formy prawnej 4 Przekształcenia 5 Postępowanie upadłościowe 6 Postępowanie układowe 7 Postępowanie naprawcze 8 Zawieszenie działalności W Czy wykreślić wszystkie wpisy? A Czy anulować wykreślenie wszystkich wpisów? Wpisy w innych rozdziałach MSiG.
19   2017-04-04 - Monitor 5209 - 2017-04-12     ( 72 )  -
15   2013-09-02 - Monitor 4291 - 2013-09-09   ( 174 )  -
12   2011-02-28 - Monitor 3682 - 2011-04-08     ( 69 )  * * +
11   2011-01-18 - Monitor 3635 - 2011-02-02     ( 22 )  +
10   2010-07-01 - Monitor 3497 - 2010-07-20   ( 139 )  *
  9   2009-11-06 - Monitor 3334 - 2009-11-26   ( 231 )  +
  8   2009-10-22 - Monitor 3323 - 2009-11-10   ( 220 )  *
  7   2009-09-03 - Monitor 3288 - 2009-09-22   ( 185 )  * * * +
  6   2009-03-05 - Monitor 3160 - 2009-03-23     ( 57 )  +
  5   2008-12-18 - Monitor 3108 - 2009-01-08       ( 5 )  *
  4   2008-10-23 - Monitor 3071 - 2008-11-13   ( 222 )  *
  3   2008-10-14 - Monitor 3063 - 2008-10-31   ( 214 )  + * + * * * * +
  2   2006-07-13 - Monitor 2503 - 2006-08-16   ( 158 )  +
  1   2004-09-24 - Monitor 2040 - 2004-10-18   ( 204 )  + + + + + + + +
(+) - dodanie informacji we wpisie
(-)  - usunięcie informacji we wpisie
(*) - dodanie i usunięcie informacji we wpisie

X


Dział 1  Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnej
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością           1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466
2. Regon / NIP
015788485   /  1132504353 3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
3. Firma spółki
„VITALINE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ           1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466
- 4 Monitor
Numer Wpisu : 4
Data wpisu : 2008-10-23
Numer monitora : 3071
Data monitora : 2008-11-13
Numer monitora w roku : 222
Strona : 127
Numer pozycji : 195500
3. Firma spółki
M.P.T. TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ           4 Monitor
Numer Wpisu : 4
Data wpisu : 2008-10-23
Numer monitora : 3071
Data monitora : 2008-11-13
Numer monitora w roku : 222
Strona : 127
Numer pozycji : 195500
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej
NIE           1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego
NIE           1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466

Dział  1  Rubryka  2 - Siedziba i adres
1. Siedziba
Kraj POLSKA
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST. WARSZAWA
Gmina M.ST. WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466
- 3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
1. Siedziba
Kraj POLSKA
Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat M. TORUŃ
Gmina M. TORUŃ
Miejscowość TORUŃ
3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
2. Adres
Ulica SZASERÓW
Numer budynku 121
Kod pocztowy 04-349
Poczta WARSZAWA
1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466
- 3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
2. Adres
Miejscowość TORUŃ
Ulica GRUDZIĄDZKA
Numer budynku 79
Kod pocztowy 87-100
Poczta TORUŃ
Kraj POLSKA
3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270
2. Adres
Miejscowość TORUŃ
Ulica SPÓŁDZIELCZA
Numer budynku 6
Kod pocztowy 87-100
Poczta TORUŃ
Kraj POLSKA
7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270

Dział  1  Rubryka  4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki
03.08.2004 ASESOR NOTARIALNY MARIUSZ BIAŁECKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA ROBERTA BŁASZCZAKA KANCELARIA NOTARIALNA S.C. PAWEŁ BŁASZCZAK, ROBERT BŁASZCZAK W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 19997/2004           1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki
AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2008 ROKU, POD NUMEREM REPERTORIUM A NR 8316/2008, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA IZABELLĘ SOROKO BORSKĄ W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ALEJACH JEROZOLIMSKICH 85 LOK.11 W WARSZAWIE, POSTANOWIONO UCHYLIĆ CAŁE DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI „VITALINE” SP.Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I NADAĆ JEJ NOWE BRZMIENIE.           3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326


Dział  1  Rubryka  7 - Dane wspólników
1. Nazwisko / Nazwa lub firma
„AJS-COMPANY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ           1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466
- 3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
3. PESEL lub REGON
008338448           1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466
- 3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
4. KRS
0000209022           1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466
- 3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
5. Udziały posiadane przez wspólnika
ilość 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ    
Wartość nominalna: 50.00 PLNLiczba udziałów: 500 szt.
Wartość udziałów: 25000.00 PLNUdział w udziale: 1/1 
     
1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466
- 3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki
NIE           1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466
- 3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326

1. Nazwisko / Nazwa lub firma
„SALUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ           1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466
- 3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
3. PESEL lub REGON
015749806           1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466
- 3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
4. KRS
0000210745           1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466
- 3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
5. Udziały posiadane przez wspólnika
ilość 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ    
Wartość nominalna: 50.00 PLNLiczba udziałów: 500 szt.
Wartość udziałów: 25000.00 PLNUdział w udziale: 1/1 
     
1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466
- 3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki
NIE           1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466
- 3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326

1. Nazwisko / Nazwa lub firma
KLIMKA           3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270
2. Imiona
IWONA           3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270
3. PESEL lub REGON
72081404747           3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270
5. Udziały posiadane przez wspólnika
333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 166.500,00 ZŁOTYCH    
Wartość nominalna: 500.00 PLNLiczba udziałów: 333 szt.
Wartość udziałów: 166500.00 PLNUdział w udziale: 1/1 
     
3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
- 5 Monitor
Numer Wpisu : 5
Data wpisu : 2008-12-18
Numer monitora : 3108
Data monitora : 2009-01-08
Numer monitora w roku : 5
Strona : 89
Numer pozycji : 2901
5. Udziały posiadane przez wspólnika
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000 ZŁ    
Wartość nominalna: 500.00 PLNLiczba udziałów: 250 szt.
Wartość udziałów: 125000.00 PLNUdział w udziale: 1/1 
     
5 Monitor
Numer Wpisu : 5
Data wpisu : 2008-12-18
Numer monitora : 3108
Data monitora : 2009-01-08
Numer monitora w roku : 5
Strona : 89
Numer pozycji : 2901
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki
NIE           3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270

1. Nazwisko / Nazwa lub firma
MARCINKOWSKA           3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
- 5 Monitor
Numer Wpisu : 5
Data wpisu : 2008-12-18
Numer monitora : 3108
Data monitora : 2009-01-08
Numer monitora w roku : 5
Strona : 89
Numer pozycji : 2901
1. Nazwisko / Nazwa lub firma
BOŚ           5 Monitor
Numer Wpisu : 5
Data wpisu : 2008-12-18
Numer monitora : 3108
Data monitora : 2009-01-08
Numer monitora w roku : 5
Strona : 89
Numer pozycji : 2901
- 12 Monitor
Numer Wpisu : 12
Data wpisu : 2011-02-28
Numer monitora : 3682
Data monitora : 2011-04-08
Numer monitora w roku : 69
Strona : 168
Numer pozycji : 29022
2. Imiona
MONIKA           3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
- 12 Monitor
Numer Wpisu : 12
Data wpisu : 2011-02-28
Numer monitora : 3682
Data monitora : 2011-04-08
Numer monitora w roku : 69
Strona : 168
Numer pozycji : 29022
3. PESEL lub REGON
82121013723           3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
- 12 Monitor
Numer Wpisu : 12
Data wpisu : 2011-02-28
Numer monitora : 3682
Data monitora : 2011-04-08
Numer monitora w roku : 69
Strona : 168
Numer pozycji : 29022
5. Udziały posiadane przez wspólnika
333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 166.500,00 ZŁOTYCH    
Wartość nominalna: 500.00 PLNLiczba udziałów: 333 szt.
Wartość udziałów: 166500.00 PLNUdział w udziale: 1/1 
     
3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
- 5 Monitor
Numer Wpisu : 5
Data wpisu : 2008-12-18
Numer monitora : 3108
Data monitora : 2009-01-08
Numer monitora w roku : 5
Strona : 89
Numer pozycji : 2901
5. Udziały posiadane przez wspólnika
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000 ZŁ    
Wartość nominalna: 500.00 PLNLiczba udziałów: 250 szt.
Wartość udziałów: 125000.00 PLNUdział w udziale: 1/1 
     
5 Monitor
Numer Wpisu : 5
Data wpisu : 2008-12-18
Numer monitora : 3108
Data monitora : 2009-01-08
Numer monitora w roku : 5
Strona : 89
Numer pozycji : 2901
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270
5. Udziały posiadane przez wspólnika
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500000,00 ZŁ    
Wartość nominalna: 500.00 PLNLiczba udziałów: 1000 szt.
Wartość udziałów: 500000.00 PLNUdział w udziale: 1/1 
     
7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270
- 12 Monitor
Numer Wpisu : 12
Data wpisu : 2011-02-28
Numer monitora : 3682
Data monitora : 2011-04-08
Numer monitora w roku : 69
Strona : 168
Numer pozycji : 29022
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki
NIE           3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki
TAK           7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270
- 12 Monitor
Numer Wpisu : 12
Data wpisu : 2011-02-28
Numer monitora : 3682
Data monitora : 2011-04-08
Numer monitora w roku : 69
Strona : 168
Numer pozycji : 29022

1. Nazwisko / Nazwa lub firma
ŚCIERZYŃSKA           3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270
2. Imiona
BEATA           3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270
3. PESEL lub REGON
71022708908           3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270
5. Udziały posiadane przez wspólnika
334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 167.000,00 ZŁOTYCH    
Wartość nominalna: 500.00 PLNLiczba udziałów: 334 szt.
Wartość udziałów: 167000.00 PLNUdział w udziale: 1/1 
     
3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
- 5 Monitor
Numer Wpisu : 5
Data wpisu : 2008-12-18
Numer monitora : 3108
Data monitora : 2009-01-08
Numer monitora w roku : 5
Strona : 89
Numer pozycji : 2901
5. Udziały posiadane przez wspólnika
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000 ZŁ    
Wartość nominalna: 500.00 PLNLiczba udziałów: 250 szt.
Wartość udziałów: 125000.00 PLNUdział w udziale: 1/1 
     
5 Monitor
Numer Wpisu : 5
Data wpisu : 2008-12-18
Numer monitora : 3108
Data monitora : 2009-01-08
Numer monitora w roku : 5
Strona : 89
Numer pozycji : 2901
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki
NIE           3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270

1. Nazwisko / Nazwa lub firma
BOGUKALEC           5 Monitor
Numer Wpisu : 5
Data wpisu : 2008-12-18
Numer monitora : 3108
Data monitora : 2009-01-08
Numer monitora w roku : 5
Strona : 89
Numer pozycji : 2901
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270
2. Imiona
BARTŁOMIEJ MARCIN           5 Monitor
Numer Wpisu : 5
Data wpisu : 2008-12-18
Numer monitora : 3108
Data monitora : 2009-01-08
Numer monitora w roku : 5
Strona : 89
Numer pozycji : 2901
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270
3. PESEL lub REGON
77090201471           5 Monitor
Numer Wpisu : 5
Data wpisu : 2008-12-18
Numer monitora : 3108
Data monitora : 2009-01-08
Numer monitora w roku : 5
Strona : 89
Numer pozycji : 2901
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270
5. Udziały posiadane przez wspólnika
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000 ZŁ    
Wartość nominalna: 500.00 PLNLiczba udziałów: 250 szt.
Wartość udziałów: 125000.00 PLNUdział w udziale: 1/1 
     
5 Monitor
Numer Wpisu : 5
Data wpisu : 2008-12-18
Numer monitora : 3108
Data monitora : 2009-01-08
Numer monitora w roku : 5
Strona : 89
Numer pozycji : 2901
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki
NIE           5 Monitor
Numer Wpisu : 5
Data wpisu : 2008-12-18
Numer monitora : 3108
Data monitora : 2009-01-08
Numer monitora w roku : 5
Strona : 89
Numer pozycji : 2901
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270

1. Nazwisko / Nazwa lub firma
CZERKAWSKI           12 Monitor
Numer Wpisu : 12
Data wpisu : 2011-02-28
Numer monitora : 3682
Data monitora : 2011-04-08
Numer monitora w roku : 69
Strona : 168
Numer pozycji : 29022
2. Imiona
PRZEMIŁ HENRYK           12 Monitor
Numer Wpisu : 12
Data wpisu : 2011-02-28
Numer monitora : 3682
Data monitora : 2011-04-08
Numer monitora w roku : 69
Strona : 168
Numer pozycji : 29022
3. PESEL lub REGON
60062001856           12 Monitor
Numer Wpisu : 12
Data wpisu : 2011-02-28
Numer monitora : 3682
Data monitora : 2011-04-08
Numer monitora w roku : 69
Strona : 168
Numer pozycji : 29022
5. Udziały posiadane przez wspólnika
1000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500000 ZŁ    
Wartość nominalna: 500.00 PLNLiczba udziałów: 1000 szt.
Wartość udziałów: 500000.00 PLNUdział w udziale: 1/1 
     
12 Monitor
Numer Wpisu : 12
Data wpisu : 2011-02-28
Numer monitora : 3682
Data monitora : 2011-04-08
Numer monitora w roku : 69
Strona : 168
Numer pozycji : 29022
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki
TAK           12 Monitor
Numer Wpisu : 12
Data wpisu : 2011-02-28
Numer monitora : 3682
Data monitora : 2011-04-08
Numer monitora w roku : 69
Strona : 168
Numer pozycji : 29022


Dział  2  Rubryka  1 - Reprezentacja
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki
ZARZĄD SPÓŁKI           1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466
2. Sposób reprezentacji spółki
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE           1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466

Podrubryka 1 - Dane osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania spółki
1. Nazwisko / Nazwa lub firma
ALEKSANDROWICZ           1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466
- 3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
2. Imiona
MAREK JAN           1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466
- 3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
3. PESEL lub REGON
70070607139           1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466
- 3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
5. Funkcja w organie reprezentującym
PREZES ZARZĄDU           1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466
- 3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
6. Czy osoba została zawieszona w czynnościach
NIE           1 Monitor
Numer Wpisu : 1
Data wpisu : 2004-09-24
Numer monitora : 2040
Data monitora : 2004-10-18
Numer monitora w roku : 204
Strona : 51
Numer pozycji : 143466
- 3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326

Podrubryka 1 - Dane osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania spółki
1. Nazwisko / Nazwa lub firma
ŚCIERZYŃSKI           3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270
2. Imiona
TOMASZ JAN           3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270
3. PESEL lub REGON
70062201699           3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270
5. Funkcja w organie reprezentującym
PREZES ZARZĄDU           3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270
6. Czy osoba została zawieszona w czynnościach
NIE           3 Monitor
Numer Wpisu : 3
Data wpisu : 2008-10-14
Numer monitora : 3063
Data monitora : 2008-10-31
Numer monitora w roku : 214
Strona : 155
Numer pozycji : 190326
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270

Podrubryka 1 - Dane osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania spółki
1. Nazwisko / Nazwa lub firma
BOGUKALEC           6 Monitor
Numer Wpisu : 6
Data wpisu : 2009-03-05
Numer monitora : 3160
Data monitora : 2009-03-23
Numer monitora w roku : 57
Strona : 129
Numer pozycji : 32596
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270
2. Imiona
BARTŁOMIEJ MARCIN           6 Monitor
Numer Wpisu : 6
Data wpisu : 2009-03-05
Numer monitora : 3160
Data monitora : 2009-03-23
Numer monitora w roku : 57
Strona : 129
Numer pozycji : 32596
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22
Numer monitora w roku : 185
Strona : 97
Numer pozycji : 168270
3. PESEL lub REGON
77090201471           6 Monitor
Numer Wpisu : 6
Data wpisu : 2009-03-05
Numer monitora : 3160
Data monitora : 2009-03-23
Numer monitora w roku : 57
Strona : 129
Numer pozycji : 32596
- 7 Monitor
Numer Wpisu : 7
Data wpisu : 2009-09-03
Numer monitora : 3288
Data monitora : 2009-09-22