LinkHelpPol LinkHelpEng LinkHelpGer
InformacjaKredytowa.pl

Raport z wykonanego sprawdzenia

Numer raportu:dcd48ddd-3b3d-4148-8a07-2b97c354bbdd

Raport wygenerowany dla: VERIFICATORS SP. Z O.O. przez www User z dnia: 2018-10-10 10:53:07( 101.139)

 • Podsumowanie
 • Alerty (3)
 • Płatności
 • Informacje dodatkowe
 • VAT
 • AML
 • REGON
 • KRS
 • KRS - Dział 4
 • Odpis Aktualny
 • Dane finansowe
 • Zdjęcia dokumentów
 • Rejestr zapytań
Metryczka
Nazwa/Nazwisko i imię M.P.T.TRADE SP.Z O.O.
Kryterium NIP: 1132504353
Data sprawdzenia 2018-10-10 10:53:07
Nr referencyjny
Profil CompleX Report-sprawdzenie firmy w bazach
Użytkownik www User
ID DCD48DDD-3B3D-4148-8A07-2B97C354BBDD( 101 .139)
Status realizacji Wykonany
Podsumowanie źródeł
Kwoty zobowiązania
przeterminowanego
Informacje dodatkowe Wnioski kredytowe Dokumenty zastrzeżone Raporty Alerty
Źródło Status Kryterium Liczba Niespłacone Zobowiązania Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba
KRSBaza KRS IK Wystąpiło alertów: 3 Są informacje NIP 0 0 0 0 1 3
Informacje techniczne
Data realizacji: 2018-10-10 10:53:36 
Numer zapytania: Data realizacji: 2018-10-10 10:53:36 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

CEIDG_REPBaza CEIDG - Replika Brak informacji NIP 0 0 0 0 0 0
Informacje techniczne
Numer zapytania: 3B82E2C7-D852-4A58-8F1B-8995182C1E54
Data realizacji: 2018-10-10T10:53:38.473 
Numer zapytania: 3B82E2C7-D852-4A58-8F1B-8995182C1E54 Data realizacji: 2018-10-10T10:53:38.473 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

REGONBaza REGON Są informacje NIP 0 0 0 0 1 0
Informacje techniczne
Numer zapytania: 48256A8C-42B4-4FBB-A76B-72D862F1A247
Data realizacji: 2018-10-10 10:53:10 
Numer zapytania: 48256A8C-42B4-4FBB-A76B-72D862F1A247 Data realizacji: 2018-10-10 10:53:10 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

VATStatus VAT Są informacje NIP 0 2 0 0 0 0
Informacje techniczne
Data realizacji: 2018-10-10 10:53:19 
Numer zapytania: Data realizacji: 2018-10-10 10:53:19 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

OIUOgólnopolski Informator Upadłości i Restrukturyzacji - Coface Brak informacji NIP 0 0 0 0 0 0
Informacje techniczne
Numer zapytania: 24681DFE-8DCC-4BD6-ACAB-338B5A362947
Data realizacji: 2018-10-10T10:53:13.410 
Numer zapytania: 24681DFE-8DCC-4BD6-ACAB-338B5A362947 Data realizacji: 2018-10-10T10:53:13.410 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

OstrzezeniaKNFBaza OstrzezeniaKNF IK Brak informacji NIP 0 0 0 0 0 0
Informacje techniczne
Numer zapytania: F9A6EABC-BFFA-400D-A938-A0AABE217F85
Data realizacji: 2018-10-10T10:53:13.830 
Numer zapytania: F9A6EABC-BFFA-400D-A938-A0AABE217F85 Data realizacji: 2018-10-10T10:53:13.830 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

DotacjeEUBaza DotacjeEU IK Brak informacji NIP 0 0 0 0 0 0
Informacje techniczne
Numer zapytania: 8CDAA824-2159-4B63-9597-F8FE3DCE5680
Data realizacji: 2018-10-10T10:53:13.137 
Numer zapytania: 8CDAA824-2159-4B63-9597-F8FE3DCE5680 Data realizacji: 2018-10-10T10:53:13.137 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

RejestrZapytanIKRejestr Zapytań IK Są informacje NIP 0 1 0 0 0 0
Informacje techniczne
Numer zapytania: E515CC85-143A-46EA-96D0-33D3883E133F
Data realizacji: 2018-10-10T10:53:13.753 
Numer zapytania: E515CC85-143A-46EA-96D0-33D3883E133F Data realizacji: 2018-10-10T10:53:13.753 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

AMLAnti-Money Laundering - działania przeciwko praniu pieniędzy Brak informacji NIP 0 0 0 0 0 0
Informacje techniczne
Numer zapytania: 1D979D54-4157-4CCA-BBF9-9CE32FE3C98F
Data realizacji: 2018-10-10T10:53:15.300 
Numer zapytania: 1D979D54-4157-4CCA-BBF9-9CE32FE3C98F Data realizacji: 2018-10-10T10:53:15.300 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

BGWBaza Giełd Wierzytelności Są informacje NIP 1 6.822,24 PLN
0 0 0 0 0
Informacje techniczne
Numer zapytania: 87FB587C-2360-4D09-B87C-7E79C3D1EF13
Data realizacji: 2018-10-10T10:53:14.060 
Numer zapytania: 87FB587C-2360-4D09-B87C-7E79C3D1EF13 Data realizacji: 2018-10-10T10:53:14.060 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

Dlugi.infoDlugi.info Baza Produkcyjna Są informacje NIP 2 8.801,87 PLN
0 0 0 0 0
Informacje techniczne
Data realizacji: 2018-10-10 10:53:26 
Numer zapytania: Data realizacji: 2018-10-10 10:53:26 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

InfoMonitorWSInfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Są informacje
Usunięto
UoUIG
Informacje negatywne
Zgodnie z artykułem 26 u. 1 Ustawy o Udostępnianiu Informacji Gospodarczej i Wymianie Danych Gospodarczych informacje uzyskane z biura informacji gospodarczej muszą zostać usunięte po 90 dniach. System Gate-To-Information usunął automatycznie uzyskane informacje w dniu 2019-01-07 01:36:31.
Informacje dodatkowe
Zgodnie z artykułem 26 u. 1 Ustawy o Udostępnianiu Informacji Gospodarczej i Wymianie Danych Gospodarczych informacje uzyskane z biura informacji gospodarczej muszą zostać usunięte po 90 dniach. System Gate-To-Information usunął automatycznie uzyskane informacje w dniu 2019-01-07 01:36:31.Archiwum (2018-10-09)
NIP
Informacje techniczne
Numer zapytania: 24584011318469610000860801133297
Data realizacji: 2018-10-10T10:53:07.077 
Numer zapytania: 24584011318469610000860801133297 Data realizacji: 2018-10-10T10:53:07.077 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

Zgodnie z artykułem 26 u. 1 Ustawy o Udostępnianiu Informacji Gospodarczej i Wymianie Danych Gospodarczych informacje uzyskane z biura informacji gospodarczej muszą zostać usunięte po 90 dniach. System Gate-To-Information usunął automatycznie uzyskane informacje w dniu 2019-01-07 01:36:31.
ERIF BIGRejestr Dłużników ERIF BIG S.A. Są informacje
Usunięto
UoUIG
Informacje negatywne
Zgodnie z artykułem 26 u. 1 Ustawy o Udostępnianiu Informacji Gospodarczej i Wymianie Danych Gospodarczych informacje uzyskane z biura informacji gospodarczej muszą zostać usunięte po 90 dniach. System Gate-To-Information usunął automatycznie uzyskane informacje w dniu 2019-01-07 01:36:32.
Archiwum (2018-10-09)
NIP
Informacje techniczne
Numer zapytania: 85506353
Data realizacji: 2018-10-10T10:53:07.077 
Numer zapytania: 85506353 Data realizacji: 2018-10-10T10:53:07.077 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

Zgodnie z artykułem 26 u. 1 Ustawy o Udostępnianiu Informacji Gospodarczej i Wymianie Danych Gospodarczych informacje uzyskane z biura informacji gospodarczej muszą zostać usunięte po 90 dniach. System Gate-To-Information usunął automatycznie uzyskane informacje w dniu 2019-01-07 01:36:32.
Info VeritiInfoVeriti Są informacje NIP 0 0 0 0 1 0
Informacje techniczne
Data realizacji: 2018-10-10 10:53:15 
Numer zapytania: Data realizacji: 2018-10-10 10:53:15 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

KRS-Dzial4KRS - Dział 4 - informacja o zaległościach, zabezpieczeniu majątku i umorzonych Są informacje 2 4.329.857,00 PLN
4.329.857,00 PLN
6 0 0 0 0
Informacje techniczne
Numer zapytania: 0F48866E-A60B-4F8A-A5E2-04D833119053
Data realizacji: 2018-10-10T11:05:11.640 
Numer zapytania: 0F48866E-A60B-4F8A-A5E2-04D833119053 Data realizacji: 2018-10-10T11:05:11.640 Złożone przez:
Użytkownik:
Login:

Razem 5 4.345.481,11 PLN
4.329.857,00 PLN
9 0 0 3 3
Dane finansowe
Sprawozdania finansowe za lata 2008, 2007, 2006, 2005,
Analiza wskaźnikowa za lata 2008, 2007, 2006, 2005,
Analiza branżowa za lata Nie znaleziono analiz branżowych
Informacje o upadłości
Informacje o upadłości Nie znaleziono
Informacje z Rejestr zapytań IK
Informacje z Rejestr zapytań IK Znaleziono: 1
Uwagi
Sekcja niedostępna w zamówionym raporcie
 - Liczba alertów: ()
ZmianaAdres Zmiana adresu w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2009-09-03
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaZarzad Zmiana zarządu w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2017-04-04
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaWlasciciel Zmiana właściciela w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2011-02-28
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaNadzor Zmiana nadzoru w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaPrzeksztalcenia Zmiana w przekształceniach w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaPrawne Zdarzenia prawne w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
KRSZarzad1Osobowy Zarząd 1-osobowy  Brak ostrzeżeń Liczba osób w zarządzie: 2
Ostrzeżenie gdy aktualny zarząd jest 1-osobowy.
KRSWlasciciel1Osobowy Właściciel 1-osobowy  Ostrzeżenie !!! Liczba właścicieli: 1
Ostrzeżenie gdy aktualnie tylko jedna osoba jest właścicielem.
KRSczyNieaktywna Podmiot nieaktywny  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: 
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 2004-09-24
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
ZarzadObcokrajowiec Obcokrajowiec w zarządzie  Brak ostrzeżeń Liczba obcokrajowców w zarządzie: 0
Ostrzeżenie gdy w zarządzie jest min. [podana liczba] osób bez Pesel/KRS.
WlascicielObcokrajowiec Obcokrajowiec wśród właścicieli  Brak ostrzeżeń Liczba obcokrajowców wśród właścicieli: 0
Ostrzeżenie gdy wśród właścicieli jest min. [podana liczba] osób bez Pesel/KRS.
WlascicielFirma Firma wśród właścicieli  Brak ostrzeżeń Liczba firm wśród właścicieli: 0
Ostrzeżenie gdy wśród właścicieli jest min. [podana liczba] firm.
PodwojnaFunkcja Ten sam członek zarządu i właściciel  Ostrzeżenie !!! Liczba tych samych osób w zarządzie i wśród właścicieli: 1
Ostrzeżenie gdy w zarządzie i wśród właścicieli jest min. [podana liczba] tych samych osób.
NieustalonyUdzialowiec Nieustalony udziałowiec Sp. z o.o.  Brak ostrzeżeń Łączny udział nieustalonych właścicieli: 0.00%
Ostrzeżenie gdy w Sp. z o.o. łączny udział nieustalonych właścicieli jest większy niż [podana liczba całkowita] %.
NiskiKapital Niski kapitał  5000  Złoty Brak ostrzeżeń Wartość kapitału 500000.00
Ostrzeżenie gdy kapitał w Sp. z o.o. jest mniejszy lub równy [podana liczba] PLN.
AdresyWirtualneWlasne Adresy wirtualne własne  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych adresów: brak danych w adresach własnych
Czy adres podmiotu występuje na własnej liście adresów wirtualnych.
AdresyWirtualneBranza Adresy wirtualne - grupa branżowa  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych dostawców-adresów: brak uprawnień do grupy
Czy adres podmiotu występuje na branżowej liście adresów wirtualnych. Pominięte są własne wpisy.
PowiazaniaOsobowoFirmowe Powiązania osobowo-firmowe  25  Brak ostrzeżeń Liczba powiązanych podmiotów z osobami/firmami związanymi z badanym podmiotem: 0
Ostrzeżenie gdy liczba podmiotów powiązanych >= [podana liczba całkowita].
ZmianaKRSGlownyPKD   180  dni Brak ostrzeżeń  
ObnizenieKapitalu   180  dni Brak ostrzeżeń  
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
KRSczyNieaktywna Podmiot nieaktywny  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: -
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny
ZmianaCeidgAdres   180  dni Brak ostrzeżeń  
ZmianaCeidgGlownyPKD   180  dni Brak ostrzeżeń  
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 2004-08-03
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
KRSczyNieaktywna Podmiot nieaktywny  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: -
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny
AdresyWirtualneWlasne Adresy wirtualne własne  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych adresów: brak danych w adresach własnych
Czy adres podmiotu występuje na własnej liście adresów wirtualnych.
AdresyWirtualneBranza Adresy wirtualne - grupa branżowa  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych dostawców-adresów: brak uprawnień do grupy
Czy adres podmiotu występuje na branżowej liście adresów wirtualnych. Pominięte są własne wpisy.
ZmianaRegon Zmiana w bazie Regon  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2018-03-23
Ostrzeżenie gdy nastąpiła zmiana w okresie ostatnich [podana liczba] dni


 - Liczba alertów: ()
ZmianaAdres Zmiana adresu w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2009-09-03
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaZarzad Zmiana zarządu w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2017-04-04
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaWlasciciel Zmiana właściciela w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2011-02-28
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaNadzor Zmiana nadzoru w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaPrzeksztalcenia Zmiana w przekształceniach w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaPrawne Zdarzenia prawne w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
KRSZarzad1Osobowy Zarząd 1-osobowy  Brak ostrzeżeń Liczba osób w zarządzie: 2
Ostrzeżenie gdy aktualny zarząd jest 1-osobowy.
KRSWlasciciel1Osobowy Właściciel 1-osobowy  Ostrzeżenie !!! Liczba właścicieli: 1
Ostrzeżenie gdy aktualnie tylko jedna osoba jest właścicielem.
KRSczyNieaktywna Podmiot nieaktywny  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: 
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 2004-09-24
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
ZarzadObcokrajowiec Obcokrajowiec w zarządzie  Brak ostrzeżeń Liczba obcokrajowców w zarządzie: 0
Ostrzeżenie gdy w zarządzie jest min. [podana liczba] osób bez Pesel/KRS.
WlascicielObcokrajowiec Obcokrajowiec wśród właścicieli  Brak ostrzeżeń Liczba obcokrajowców wśród właścicieli: 0
Ostrzeżenie gdy wśród właścicieli jest min. [podana liczba] osób bez Pesel/KRS.
WlascicielFirma Firma wśród właścicieli  Brak ostrzeżeń Liczba firm wśród właścicieli: 0
Ostrzeżenie gdy wśród właścicieli jest min. [podana liczba] firm.
PodwojnaFunkcja Ten sam członek zarządu i właściciel  Ostrzeżenie !!! Liczba tych samych osób w zarządzie i wśród właścicieli: 1
Ostrzeżenie gdy w zarządzie i wśród właścicieli jest min. [podana liczba] tych samych osób.
NieustalonyUdzialowiec Nieustalony udziałowiec Sp. z o.o.  Brak ostrzeżeń Łączny udział nieustalonych właścicieli: 0.00%
Ostrzeżenie gdy w Sp. z o.o. łączny udział nieustalonych właścicieli jest większy niż [podana liczba całkowita] %.
NiskiKapital Niski kapitał  5000  Złoty Brak ostrzeżeń Wartość kapitału 500000.00
Ostrzeżenie gdy kapitał w Sp. z o.o. jest mniejszy lub równy [podana liczba] PLN.
AdresyWirtualneWlasne Adresy wirtualne własne  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych adresów: brak danych w adresach własnych
Czy adres podmiotu występuje na własnej liście adresów wirtualnych.
AdresyWirtualneBranza Adresy wirtualne - grupa branżowa  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych dostawców-adresów: brak uprawnień do grupy
Czy adres podmiotu występuje na branżowej liście adresów wirtualnych. Pominięte są własne wpisy.
PowiazaniaOsobowoFirmowe Powiązania osobowo-firmowe  25  Brak ostrzeżeń Liczba powiązanych podmiotów z osobami/firmami związanymi z badanym podmiotem: 0
Ostrzeżenie gdy liczba podmiotów powiązanych >= [podana liczba całkowita].
ZmianaKRSGlownyPKD   180  dni Brak ostrzeżeń  
ObnizenieKapitalu   180  dni Brak ostrzeżeń  
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
KRSczyNieaktywna Podmiot nieaktywny  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: -
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny
ZmianaCeidgAdres   180  dni Brak ostrzeżeń  
ZmianaCeidgGlownyPKD   180  dni Brak ostrzeżeń  
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 2004-08-03
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
KRSczyNieaktywna Podmiot nieaktywny  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: -
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny
AdresyWirtualneWlasne Adresy wirtualne własne  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych adresów: brak danych w adresach własnych
Czy adres podmiotu występuje na własnej liście adresów wirtualnych.
AdresyWirtualneBranza Adresy wirtualne - grupa branżowa  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych dostawców-adresów: brak uprawnień do grupy
Czy adres podmiotu występuje na branżowej liście adresów wirtualnych. Pominięte są własne wpisy.
ZmianaRegon Zmiana w bazie Regon  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2018-03-23
Ostrzeżenie gdy nastąpiła zmiana w okresie ostatnich [podana liczba] dni


 - Liczba alertów: ()
ZmianaAdres Zmiana adresu w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2009-09-03
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaZarzad Zmiana zarządu w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2017-04-04
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaWlasciciel Zmiana właściciela w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2011-02-28
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaNadzor Zmiana nadzoru w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaPrzeksztalcenia Zmiana w przekształceniach w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaPrawne Zdarzenia prawne w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
KRSZarzad1Osobowy Zarząd 1-osobowy  Brak ostrzeżeń Liczba osób w zarządzie: 2
Ostrzeżenie gdy aktualny zarząd jest 1-osobowy.
KRSWlasciciel1Osobowy Właściciel 1-osobowy  Ostrzeżenie !!! Liczba właścicieli: 1
Ostrzeżenie gdy aktualnie tylko jedna osoba jest właścicielem.
KRSczyNieaktywna Podmiot nieaktywny  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: 
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 2004-09-24
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
ZarzadObcokrajowiec Obcokrajowiec w zarządzie  Brak ostrzeżeń Liczba obcokrajowców w zarządzie: 0
Ostrzeżenie gdy w zarządzie jest min. [podana liczba] osób bez Pesel/KRS.
WlascicielObcokrajowiec Obcokrajowiec wśród właścicieli  Brak ostrzeżeń Liczba obcokrajowców wśród właścicieli: 0
Ostrzeżenie gdy wśród właścicieli jest min. [podana liczba] osób bez Pesel/KRS.
WlascicielFirma Firma wśród właścicieli  Brak ostrzeżeń Liczba firm wśród właścicieli: 0
Ostrzeżenie gdy wśród właścicieli jest min. [podana liczba] firm.
PodwojnaFunkcja Ten sam członek zarządu i właściciel  Ostrzeżenie !!! Liczba tych samych osób w zarządzie i wśród właścicieli: 1
Ostrzeżenie gdy w zarządzie i wśród właścicieli jest min. [podana liczba] tych samych osób.
NieustalonyUdzialowiec Nieustalony udziałowiec Sp. z o.o.  Brak ostrzeżeń Łączny udział nieustalonych właścicieli: 0.00%
Ostrzeżenie gdy w Sp. z o.o. łączny udział nieustalonych właścicieli jest większy niż [podana liczba całkowita] %.
NiskiKapital Niski kapitał  5000  Złoty Brak ostrzeżeń Wartość kapitału 500000.00
Ostrzeżenie gdy kapitał w Sp. z o.o. jest mniejszy lub równy [podana liczba] PLN.
AdresyWirtualneWlasne Adresy wirtualne własne  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych adresów: brak danych w adresach własnych
Czy adres podmiotu występuje na własnej liście adresów wirtualnych.
AdresyWirtualneBranza Adresy wirtualne - grupa branżowa  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych dostawców-adresów: brak uprawnień do grupy
Czy adres podmiotu występuje na branżowej liście adresów wirtualnych. Pominięte są własne wpisy.
PowiazaniaOsobowoFirmowe Powiązania osobowo-firmowe  25  Brak ostrzeżeń Liczba powiązanych podmiotów z osobami/firmami związanymi z badanym podmiotem: 0
Ostrzeżenie gdy liczba podmiotów powiązanych >= [podana liczba całkowita].
ZmianaKRSGlownyPKD   180  dni Brak ostrzeżeń  
ObnizenieKapitalu   180  dni Brak ostrzeżeń  
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
KRSczyNieaktywna Podmiot nieaktywny  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: -
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny
ZmianaCeidgAdres   180  dni Brak ostrzeżeń  
ZmianaCeidgGlownyPKD   180  dni Brak ostrzeżeń  
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 2004-08-03
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
KRSczyNieaktywna Podmiot nieaktywny  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: -
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny
AdresyWirtualneWlasne Adresy wirtualne własne  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych adresów: brak danych w adresach własnych
Czy adres podmiotu występuje na własnej liście adresów wirtualnych.
AdresyWirtualneBranza Adresy wirtualne - grupa branżowa  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych dostawców-adresów: brak uprawnień do grupy
Czy adres podmiotu występuje na branżowej liście adresów wirtualnych. Pominięte są własne wpisy.
ZmianaRegon Zmiana w bazie Regon  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2018-03-23
Ostrzeżenie gdy nastąpiła zmiana w okresie ostatnich [podana liczba] dni


 - Liczba alertów: ()
ZmianaAdres Zmiana adresu w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2009-09-03
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaZarzad Zmiana zarządu w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2017-04-04
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaWlasciciel Zmiana właściciela w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2011-02-28
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaNadzor Zmiana nadzoru w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaPrzeksztalcenia Zmiana w przekształceniach w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaPrawne Zdarzenia prawne w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
KRSZarzad1Osobowy Zarząd 1-osobowy  Brak ostrzeżeń Liczba osób w zarządzie: 2
Ostrzeżenie gdy aktualny zarząd jest 1-osobowy.
KRSWlasciciel1Osobowy Właściciel 1-osobowy  Ostrzeżenie !!! Liczba właścicieli: 1
Ostrzeżenie gdy aktualnie tylko jedna osoba jest właścicielem.
KRSczyNieaktywna Podmiot nieaktywny  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: 
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 2004-09-24
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
ZarzadObcokrajowiec Obcokrajowiec w zarządzie  Brak ostrzeżeń Liczba obcokrajowców w zarządzie: 0
Ostrzeżenie gdy w zarządzie jest min. [podana liczba] osób bez Pesel/KRS.
WlascicielObcokrajowiec Obcokrajowiec wśród właścicieli  Brak ostrzeżeń Liczba obcokrajowców wśród właścicieli: 0
Ostrzeżenie gdy wśród właścicieli jest min. [podana liczba] osób bez Pesel/KRS.
WlascicielFirma Firma wśród właścicieli  Brak ostrzeżeń Liczba firm wśród właścicieli: 0
Ostrzeżenie gdy wśród właścicieli jest min. [podana liczba] firm.
PodwojnaFunkcja Ten sam członek zarządu i właściciel  Ostrzeżenie !!! Liczba tych samych osób w zarządzie i wśród właścicieli: 1
Ostrzeżenie gdy w zarządzie i wśród właścicieli jest min. [podana liczba] tych samych osób.
NieustalonyUdzialowiec Nieustalony udziałowiec Sp. z o.o.  Brak ostrzeżeń Łączny udział nieustalonych właścicieli: 0.00%
Ostrzeżenie gdy w Sp. z o.o. łączny udział nieustalonych właścicieli jest większy niż [podana liczba całkowita] %.
NiskiKapital Niski kapitał  5000  Złoty Brak ostrzeżeń Wartość kapitału 500000.00
Ostrzeżenie gdy kapitał w Sp. z o.o. jest mniejszy lub równy [podana liczba] PLN.
AdresyWirtualneWlasne Adresy wirtualne własne  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych adresów: brak danych w adresach własnych
Czy adres podmiotu występuje na własnej liście adresów wirtualnych.
AdresyWirtualneBranza Adresy wirtualne - grupa branżowa  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych dostawców-adresów: brak uprawnień do grupy
Czy adres podmiotu występuje na branżowej liście adresów wirtualnych. Pominięte są własne wpisy.
PowiazaniaOsobowoFirmowe Powiązania osobowo-firmowe  25  Brak ostrzeżeń Liczba powiązanych podmiotów z osobami/firmami związanymi z badanym podmiotem: 0
Ostrzeżenie gdy liczba podmiotów powiązanych >= [podana liczba całkowita].
ZmianaKRSGlownyPKD   180  dni Brak ostrzeżeń  
ObnizenieKapitalu   180  dni Brak ostrzeżeń  
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
KRSczyNieaktywna Podmiot nieaktywny  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: -
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny
ZmianaCeidgAdres   180  dni Brak ostrzeżeń  
ZmianaCeidgGlownyPKD   180  dni Brak ostrzeżeń  
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 2004-08-03
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
KRSczyNieaktywna Podmiot nieaktywny  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: -
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny
AdresyWirtualneWlasne Adresy wirtualne własne  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych adresów: brak danych w adresach własnych
Czy adres podmiotu występuje na własnej liście adresów wirtualnych.
AdresyWirtualneBranza Adresy wirtualne - grupa branżowa  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych dostawców-adresów: brak uprawnień do grupy
Czy adres podmiotu występuje na branżowej liście adresów wirtualnych. Pominięte są własne wpisy.
ZmianaRegon Zmiana w bazie Regon  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2018-03-23
Ostrzeżenie gdy nastąpiła zmiana w okresie ostatnich [podana liczba] dni


 - Liczba alertów: ()
ZmianaAdres Zmiana adresu w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2009-09-03
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaZarzad Zmiana zarządu w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2017-04-04
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaWlasciciel Zmiana właściciela w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2011-02-28
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaNadzor Zmiana nadzoru w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaPrzeksztalcenia Zmiana w przekształceniach w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaPrawne Zdarzenia prawne w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
KRSZarzad1Osobowy Zarząd 1-osobowy  Brak ostrzeżeń Liczba osób w zarządzie: 2
Ostrzeżenie gdy aktualny zarząd jest 1-osobowy.
KRSWlasciciel1Osobowy Właściciel 1-osobowy  Ostrzeżenie !!! Liczba właścicieli: 1
Ostrzeżenie gdy aktualnie tylko jedna osoba jest właścicielem.
KRSczyNieaktywna Podmiot nieaktywny  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: 
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 2004-09-24
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
ZarzadObcokrajowiec Obcokrajowiec w zarządzie  Brak ostrzeżeń Liczba obcokrajowców w zarządzie: 0
Ostrzeżenie gdy w zarządzie jest min. [podana liczba] osób bez Pesel/KRS.
WlascicielObcokrajowiec Obcokrajowiec wśród właścicieli  Brak ostrzeżeń Liczba obcokrajowców wśród właścicieli: 0
Ostrzeżenie gdy wśród właścicieli jest min. [podana liczba] osób bez Pesel/KRS.
WlascicielFirma Firma wśród właścicieli  Brak ostrzeżeń Liczba firm wśród właścicieli: 0
Ostrzeżenie gdy wśród właścicieli jest min. [podana liczba] firm.
PodwojnaFunkcja Ten sam członek zarządu i właściciel  Ostrzeżenie !!! Liczba tych samych osób w zarządzie i wśród właścicieli: 1
Ostrzeżenie gdy w zarządzie i wśród właścicieli jest min. [podana liczba] tych samych osób.
NieustalonyUdzialowiec Nieustalony udziałowiec Sp. z o.o.  Brak ostrzeżeń Łączny udział nieustalonych właścicieli: 0.00%
Ostrzeżenie gdy w Sp. z o.o. łączny udział nieustalonych właścicieli jest większy niż [podana liczba całkowita] %.
NiskiKapital Niski kapitał  5000  Złoty Brak ostrzeżeń Wartość kapitału 500000.00
Ostrzeżenie gdy kapitał w Sp. z o.o. jest mniejszy lub równy [podana liczba] PLN.
AdresyWirtualneWlasne Adresy wirtualne własne  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych adresów: brak danych w adresach własnych
Czy adres podmiotu występuje na własnej liście adresów wirtualnych.
AdresyWirtualneBranza Adresy wirtualne - grupa branżowa  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych dostawców-adresów: brak uprawnień do grupy
Czy adres podmiotu występuje na branżowej liście adresów wirtualnych. Pominięte są własne wpisy.
PowiazaniaOsobowoFirmowe Powiązania osobowo-firmowe  25  Brak ostrzeżeń Liczba powiązanych podmiotów z osobami/firmami związanymi z badanym podmiotem: 0
Ostrzeżenie gdy liczba podmiotów powiązanych >= [podana liczba całkowita].
ZmianaKRSGlownyPKD   180  dni Brak ostrzeżeń  
ObnizenieKapitalu   180  dni Brak ostrzeżeń  
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
KRSczyNieaktywna Podmiot nieaktywny  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: -
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny
ZmianaCeidgAdres   180  dni Brak ostrzeżeń  
ZmianaCeidgGlownyPKD   180  dni Brak ostrzeżeń  
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 2004-08-03
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
KRSczyNieaktywna Podmiot nieaktywny  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: -
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny
AdresyWirtualneWlasne Adresy wirtualne własne  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych adresów: brak danych w adresach własnych
Czy adres podmiotu występuje na własnej liście adresów wirtualnych.
AdresyWirtualneBranza Adresy wirtualne - grupa branżowa  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych dostawców-adresów: brak uprawnień do grupy
Czy adres podmiotu występuje na branżowej liście adresów wirtualnych. Pominięte są własne wpisy.
ZmianaRegon Zmiana w bazie Regon  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2018-03-23
Ostrzeżenie gdy nastąpiła zmiana w okresie ostatnich [podana liczba] dni


 - Liczba alertów: ()
ZmianaAdres Zmiana adresu w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2009-09-03
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaZarzad Zmiana zarządu w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2017-04-04
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaWlasciciel Zmiana właściciela w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2011-02-28
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaNadzor Zmiana nadzoru w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaPrzeksztalcenia Zmiana w przekształceniach w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaPrawne Zdarzenia prawne w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
KRSZarzad1Osobowy Zarząd 1-osobowy  Brak ostrzeżeń Liczba osób w zarządzie: 2
Ostrzeżenie gdy aktualny zarząd jest 1-osobowy.
KRSWlasciciel1Osobowy Właściciel 1-osobowy  Ostrzeżenie !!! Liczba właścicieli: 1
Ostrzeżenie gdy aktualnie tylko jedna osoba jest właścicielem.
KRSczyNieaktywna Podmiot nieaktywny  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: 
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 2004-09-24
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
ZarzadObcokrajowiec Obcokrajowiec w zarządzie  Brak ostrzeżeń Liczba obcokrajowców w zarządzie: 0
Ostrzeżenie gdy w zarządzie jest min. [podana liczba] osób bez Pesel/KRS.
WlascicielObcokrajowiec Obcokrajowiec wśród właścicieli  Brak ostrzeżeń Liczba obcokrajowców wśród właścicieli: 0
Ostrzeżenie gdy wśród właścicieli jest min. [podana liczba] osób bez Pesel/KRS.
WlascicielFirma Firma wśród właścicieli  Brak ostrzeżeń Liczba firm wśród właścicieli: 0
Ostrzeżenie gdy wśród właścicieli jest min. [podana liczba] firm.
PodwojnaFunkcja Ten sam członek zarządu i właściciel  Ostrzeżenie !!! Liczba tych samych osób w zarządzie i wśród właścicieli: 1
Ostrzeżenie gdy w zarządzie i wśród właścicieli jest min. [podana liczba] tych samych osób.
NieustalonyUdzialowiec Nieustalony udziałowiec Sp. z o.o.  Brak ostrzeżeń Łączny udział nieustalonych właścicieli: 0.00%
Ostrzeżenie gdy w Sp. z o.o. łączny udział nieustalonych właścicieli jest większy niż [podana liczba całkowita] %.
NiskiKapital Niski kapitał  5000  Złoty Brak ostrzeżeń Wartość kapitału 500000.00
Ostrzeżenie gdy kapitał w Sp. z o.o. jest mniejszy lub równy [podana liczba] PLN.
AdresyWirtualneWlasne Adresy wirtualne własne  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych adresów: brak danych w adresach własnych
Czy adres podmiotu występuje na własnej liście adresów wirtualnych.
AdresyWirtualneBranza Adresy wirtualne - grupa branżowa  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych dostawców-adresów: brak uprawnień do grupy
Czy adres podmiotu występuje na branżowej liście adresów wirtualnych. Pominięte są własne wpisy.
PowiazaniaOsobowoFirmowe Powiązania osobowo-firmowe  25  Brak ostrzeżeń Liczba powiązanych podmiotów z osobami/firmami związanymi z badanym podmiotem: 0
Ostrzeżenie gdy liczba podmiotów powiązanych >= [podana liczba całkowita].
ZmianaKRSGlownyPKD   180  dni Brak ostrzeżeń  
ObnizenieKapitalu   180  dni Brak ostrzeżeń  
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
KRSczyNieaktywna Podmiot nieaktywny  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: -
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny
ZmianaCeidgAdres   180  dni Brak ostrzeżeń  
ZmianaCeidgGlownyPKD   180  dni Brak ostrzeżeń  
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 2004-08-03
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
KRSczyNieaktywna Podmiot nieaktywny  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: -
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny
AdresyWirtualneWlasne Adresy wirtualne własne  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych adresów: brak danych w adresach własnych
Czy adres podmiotu występuje na własnej liście adresów wirtualnych.
AdresyWirtualneBranza Adresy wirtualne - grupa branżowa  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych dostawców-adresów: brak uprawnień do grupy
Czy adres podmiotu występuje na branżowej liście adresów wirtualnych. Pominięte są własne wpisy.
ZmianaRegon Zmiana w bazie Regon  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2018-03-23
Ostrzeżenie gdy nastąpiła zmiana w okresie ostatnich [podana liczba] dni


 - Liczba alertów: ()
ZmianaAdres Zmiana adresu w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2009-09-03
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaZarzad Zmiana zarządu w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2017-04-04
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaWlasciciel Zmiana właściciela w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2011-02-28
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaNadzor Zmiana nadzoru w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaPrzeksztalcenia Zmiana w przekształceniach w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaPrawne Zdarzenia prawne w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
KRSZarzad1Osobowy Zarząd 1-osobowy  Brak ostrzeżeń Liczba osób w zarządzie: 2
Ostrzeżenie gdy aktualny zarząd jest 1-osobowy.
KRSWlasciciel1Osobowy Właściciel 1-osobowy  Ostrzeżenie !!! Liczba właścicieli: 1
Ostrzeżenie gdy aktualnie tylko jedna osoba jest właścicielem.
KRSczyNieaktywna Podmiot nieaktywny  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: 
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 2004-09-24
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
ZarzadObcokrajowiec Obcokrajowiec w zarządzie  Brak ostrzeżeń Liczba obcokrajowców w zarządzie: 0
Ostrzeżenie gdy w zarządzie jest min. [podana liczba] osób bez Pesel/KRS.
WlascicielObcokrajowiec Obcokrajowiec wśród właścicieli  Brak ostrzeżeń Liczba obcokrajowców wśród właścicieli: 0
Ostrzeżenie gdy wśród właścicieli jest min. [podana liczba] osób bez Pesel/KRS.
WlascicielFirma Firma wśród właścicieli  Brak ostrzeżeń Liczba firm wśród właścicieli: 0
Ostrzeżenie gdy wśród właścicieli jest min. [podana liczba] firm.
PodwojnaFunkcja Ten sam członek zarządu i właściciel  Ostrzeżenie !!! Liczba tych samych osób w zarządzie i wśród właścicieli: 1
Ostrzeżenie gdy w zarządzie i wśród właścicieli jest min. [podana liczba] tych samych osób.
NieustalonyUdzialowiec Nieustalony udziałowiec Sp. z o.o.  Brak ostrzeżeń Łączny udział nieustalonych właścicieli: 0.00%
Ostrzeżenie gdy w Sp. z o.o. łączny udział nieustalonych właścicieli jest większy niż [podana liczba całkowita] %.
NiskiKapital Niski kapitał  5000  Złoty Brak ostrzeżeń Wartość kapitału 500000.00
Ostrzeżenie gdy kapitał w Sp. z o.o. jest mniejszy lub równy [podana liczba] PLN.
AdresyWirtualneWlasne Adresy wirtualne własne  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych adresów: brak danych w adresach własnych
Czy adres podmiotu występuje na własnej liście adresów wirtualnych.
AdresyWirtualneBranza Adresy wirtualne - grupa branżowa  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych dostawców-adresów: brak uprawnień do grupy
Czy adres podmiotu występuje na branżowej liście adresów wirtualnych. Pominięte są własne wpisy.
PowiazaniaOsobowoFirmowe Powiązania osobowo-firmowe  25  Brak ostrzeżeń Liczba powiązanych podmiotów z osobami/firmami związanymi z badanym podmiotem: 0
Ostrzeżenie gdy liczba podmiotów powiązanych >= [podana liczba całkowita].
ZmianaKRSGlownyPKD   180  dni Brak ostrzeżeń  
ObnizenieKapitalu   180  dni Brak ostrzeżeń  
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
KRSczyNieaktywna Podmiot nieaktywny  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: -
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny
ZmianaCeidgAdres   180  dni Brak ostrzeżeń  
ZmianaCeidgGlownyPKD   180  dni Brak ostrzeżeń  
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 2004-08-03
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
KRSczyNieaktywna Podmiot nieaktywny  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: -
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny
AdresyWirtualneWlasne Adresy wirtualne własne  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych adresów: brak danych w adresach własnych
Czy adres podmiotu występuje na własnej liście adresów wirtualnych.
AdresyWirtualneBranza Adresy wirtualne - grupa branżowa  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych dostawców-adresów: brak uprawnień do grupy
Czy adres podmiotu występuje na branżowej liście adresów wirtualnych. Pominięte są własne wpisy.
ZmianaRegon Zmiana w bazie Regon  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2018-03-23
Ostrzeżenie gdy nastąpiła zmiana w okresie ostatnich [podana liczba] dni


 - Liczba alertów: ()
ZmianaAdres Zmiana adresu w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2009-09-03
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaZarzad Zmiana zarządu w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2017-04-04
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaWlasciciel Zmiana właściciela w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 2011-02-28
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaNadzor Zmiana nadzoru w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaPrzeksztalcenia Zmiana w przekształceniach w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
ZmianaPrawne Zdarzenia prawne w KRS  180  dni Brak ostrzeżeń Ostatnia zmiana: 
Ostrzeżenie gdy wystąpiło zdarzenie w okresie ostatnich [podana liczba] dni.
KRSZarzad1Osobowy Zarząd 1-osobowy  Brak ostrzeżeń Liczba osób w zarządzie: 2
Ostrzeżenie gdy aktualny zarząd jest 1-osobowy.
KRSWlasciciel1Osobowy Właściciel 1-osobowy  Ostrzeżenie !!! Liczba właścicieli: 1
Ostrzeżenie gdy aktualnie tylko jedna osoba jest właścicielem.
KRSczyNieaktywna Podmiot nieaktywny  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: 
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 2004-09-24
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
ZarzadObcokrajowiec Obcokrajowiec w zarządzie  Brak ostrzeżeń Liczba obcokrajowców w zarządzie: 0
Ostrzeżenie gdy w zarządzie jest min. [podana liczba] osób bez Pesel/KRS.
WlascicielObcokrajowiec Obcokrajowiec wśród właścicieli  Brak ostrzeżeń Liczba obcokrajowców wśród właścicieli: 0
Ostrzeżenie gdy wśród właścicieli jest min. [podana liczba] osób bez Pesel/KRS.
WlascicielFirma Firma wśród właścicieli  Brak ostrzeżeń Liczba firm wśród właścicieli: 0
Ostrzeżenie gdy wśród właścicieli jest min. [podana liczba] firm.
PodwojnaFunkcja Ten sam członek zarządu i właściciel  Ostrzeżenie !!! Liczba tych samych osób w zarządzie i wśród właścicieli: 1
Ostrzeżenie gdy w zarządzie i wśród właścicieli jest min. [podana liczba] tych samych osób.
NieustalonyUdzialowiec Nieustalony udziałowiec Sp. z o.o.  Brak ostrzeżeń Łączny udział nieustalonych właścicieli: 0.00%
Ostrzeżenie gdy w Sp. z o.o. łączny udział nieustalonych właścicieli jest większy niż [podana liczba całkowita] %.
NiskiKapital Niski kapitał  5000  Złoty Brak ostrzeżeń Wartość kapitału 500000.00
Ostrzeżenie gdy kapitał w Sp. z o.o. jest mniejszy lub równy [podana liczba] PLN.
AdresyWirtualneWlasne Adresy wirtualne własne  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych adresów: brak danych w adresach własnych
Czy adres podmiotu występuje na własnej liście adresów wirtualnych.
AdresyWirtualneBranza Adresy wirtualne - grupa branżowa  Brak ostrzeżeń Liczba znalezionych dostawców-adresów: brak uprawnień do grupy
Czy adres podmiotu występuje na branżowej liście adresów wirtualnych. Pominięte są własne wpisy.
PowiazaniaOsobowoFirmowe Powiązania osobowo-firmowe  25  Brak ostrzeżeń Liczba powiązanych podmiotów z osobami/firmami związanymi z badanym podmiotem: 0
Ostrzeżenie gdy liczba podmiotów powiązanych >= [podana liczba całkowita].
ZmianaKRSGlownyPKD   180  dni Brak ostrzeżeń  
ObnizenieKapitalu   180  dni Brak ostrzeżeń  
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.
KRSczyNieaktywna Podmiot nieaktywny  Brak ostrzeżeń Nieaktywny od: -
Ostrzeżenie gdy podmiot jest nieaktywny
ZmianaCeidgAdres   180  dni Brak ostrzeżeń  
ZmianaCeidgGlownyPKD   180  dni Brak ostrzeżeń  
KRSMlodaFirma Młody podmiot  180  dni Brak ostrzeżeń Data powstania: 2004-08-03
Ostrzeżenie gdy podmiot jest młodszy niż [podana liczba] dni.